Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T21:54:46+02:00
Faszyści wyznawali ideologię zwaną faszyzmem, która zakładała:
- nacjonalizm, w skrajnych przypadkach szowinizm narodowy,
- autokratyzm, czyli władza bardzo wąskiej grupy osób z liderem na czele,
- militaryzm, wprowadzenie milicji wojskowej, która inwigilowała społeczeństwo,
- walka z odmiennymi ideologiami, (głównie z komunizmem i demokracją),
- kontrola środków masowego przekazu (radio, prasa, TV)
- korporacjonizm gospodarczy.
2010-04-12T21:55:19+02:00
-Walka z odmiennymi ideologiami

-Pełna kontrola partii rządzącej nad większością części życia.

- Dążenie do wyżej określonych celów