Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T09:12:26+02:00
Celem duszpasterstwa sportowców jest nobilitacja ludzi sportu przez ukazywanie ich teologicznego wymiaru, w którym osoby / sportowcy jawią się jako najwyższe wartości w świecie stworzonym, posiadające wyjątkową godność, noszące w sobie Boże podobieństwo, dostępujące zaszczytu uczestnictwa w Boskim dziele stwarzania, powoływania nowych istnień ludzkich, uczestniczące w dostojeństwie Chrystusa i przeznaczone do wieczności. Ukazywanie osobom / sportowcom pełnej prawdy o życiu, w którym sport może odgrywać i odgrywa ważną rolę, ale nie może przysłonić tej wartości, która stanie się udziałem „mistrzów życia. Mówi o tym św. Paweł, gdy porównuje obraz walki o przemijającej nagrodzie (1 Kor 9,24-27) do życia chrześcijańskiego jako znaku dążenia do życia z Chrystusem w Jego chwale. Pius XII dodaje, że ta nagroda jest przygotowana dla wszystkich ludzi, którzy są wspierani przez Jezusa Chrystusa (Przemówienie do członków Włoskiego Centrum Sportowego, 9.10.1955). Sobór Watykański II naucza, że sport pomaga w „utrzymaniu równowagi ducha i braterskich stosunków między ludźmi”, zatem staje się przygotowaniem i wsparciem życia łaski. Kościół widzi w sporcie także możliwość „chwalenia Boga w naszym ciele”. Jan Paweł II mówi że „Kościół uznaje sport za bardzo ważny czynnik wychowania moralnego i społecznego, zarówno na płaszczyźnie osobistej i wspólnotowej, jak również na płaszczyźnie narodowej i międzynarodowej” (Jan Paweł II do uczestników i organizatorów XII Światowych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Warszawie w dniach 28.04-3.05.2001).