Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T22:00:34+02:00
Szukamy objętości (V)
Pamiętamy, że wody 1l=1dm³, więc nasze m³, które wyjdą będziemy musieli zamienić na dm³
Korzystamy z podanych danych, by wyliczyć długość spadku w basenie
(2,5)²+x²=(6,5)²
x²=42,25-6,25
x=6m
V=25*12,5*1+0,5*6*2,5*12,5+12,5*2,5*(25-10-6)=312,5+93,75+281,25=687,5m³
(Pierwsza część to 'wierzchnia' część basenu, druga to część ze spadkiem, a trzecia to ta głęboka)
687,5m³=687500dm³=687 500l
Do napełnienia tego basenu potrzeba 687500l wody
1 5 1