To jest zadanie mojego brata z 5 kl.podstawówki była bym wdzięczna za rozwiązanie...

Oblicz średnią arytmetyczną podanych liczb.

a) liczb 2,5 i 4,8
b) Liczb 34,38, 35,21 i 37, 54
c) liczb 3,2, 11 i 11,5

Oblicz.

a) (8,9 + 4,9) :9
b) (11,25 - 6,78): 3
c) 8,9 * 4,3 - 63 : 8

2

Odpowiedzi

2010-04-12T21:56:52+02:00
A) liczb 2,5 i 4,8
(2,5+4,8):2 = 7,3:2 = 3,65

b) Liczb 34,38, 35,21 i 37, 54
(34,38 + 35,21 + 37, 54):3 = 107,13:3 = 35,71

c) liczb 3,2, 11 i 11,5
(3,2+ 11 + 11,5):3 = 25,7:3 = 8,57Oblicz.

a) (8,9 + 4,9) :9 = 13,8:9 = 1,53
b) (11,25 - 6,78): 3 = 18,3:3 = 6,1
c) 8,9 * 4,3 - 63 : 8 = 13,2 - 7,88 = 5,32
2 5 2
2010-04-12T21:58:46+02:00
1.
a) (2,5+4,8):2=3,65
b) (34,38+35,21+37,54):3=35,71
c) (3,2+11+11,5):3=8,5(6)


2.
a) 1,5(3)
b) 1,49
c) 38,27-7,875=30,395