Wykreśl w każdym z poniżych zastawów jedno wydarzenie naiepsujące do pozostałych. Następnie wpisz nazwe ery ,do którj odnosi się wiekszośc wydarzeń wymienonych w zestawie .
a)Orogeneza harcyńska ,pojawienie się roślin lądowych , rozpad Pangei, powstanie pokładów kamiennego................... .
b)Rozwój ssaków , orogeneza kaldońska , zlodowacenia . powstanie Morza Bałtyckiego. ..................................... .
c) Pojawienie sie gadów występowanie amonitów w morzach , rozpoczęcie orogenezy alpejskiej, powstaie wapieni . ........................................ .

1

Odpowiedzi

2010-04-13T20:04:14+02:00
A) Paleozoik. przełom proterozoiku i paleozoiku
b)Paleozoik
c)Kenozoik-Trzeciorzęd