Odpowiedzi

2010-04-12T22:10:30+02:00
Jeszcze niedawno byli z nami,
Jeszcze niedawno o nich myślałem,
Ich widziałem, Podziwiałem.
Chcieli upamiętnić złe wydarzenie,
Przypłacić życiem, za to musieli,
Teraz ich ludzie wspominać będą,
Niespodziewanie odeszli, Naród po
ich starcie poniósł Klęskę, Bóg zabrał ich
na zawsze, A nam po nich zostały tylko wspomnienia.
Cała elita na stratę w niespodziewanej chwili umarła,
Wraz z nimi część Polski zmarła.