Odpowiedzi

2010-04-18T10:42:34+02:00
Sakrament Bierzmowania dlaczego chcę przyjąć?

Sakrament Bierzmowania jest ważnym Sakramentem to egzamin dojrzałości wiary. Bez tego Sakramentu nie można przyjąć następnych.
Ten Sakrament może przyjąć osoba ochrzczona w wodzie chrztu św.
Dzięki sakramentowi bierzmowania stajemy się w doskonalszy sposób członkami wspólnoty Kościoła, w którym jest obecny Duch Święty. W czasie tego sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej Duch Święty pomnaża w nas swoje dary: mądrość, rozum, radę, męstwo, umiejętność i bojaźń Bożą. Ponadto umacnia nas on do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem.
Dzięki bierzmowaniu poprzez głębsze zakorzenienie nas w synostwie Bożym ściślej jednoczymy się z Chrystusem, Bogiem i Duchem Świętym. Co więcej uodparniamy się na niebezpieczeństwo moralnego zepsucia
i wyrzekamy się wszystkiego, co wiąże się z szatanem i może nas prowadzić do zła.
Bierzmowanie niesie ze sobą także pewne zobowiązania. Sakrament ten uzdalnia chrześcijanina do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za własne życie. Ten, kto przyjął sakrament bierzmowania, przyjmuje na siebie pełnie praw
i obowiązków chrześcijańskich. Należy o tym pamiętać, gdyż jest to także część naszej odpowiedzialności i dojrzałości chrześcijańskiej.
Dla mnie przyjęcie sakramentu bierzmowania będzie obietnicą złożoną Bogu. Wobec mnie wiarę trzeba wypełnić do końca po przez następne sakramenty Małżeństwa jak i Kapłaństwa aż do śmierci i nie wolno nam się cofnąć ani się wyrzec.Jeśli nie wypełnimy coś my przyrzekli nie jesteśmy godni przyjęcia Tego Sakramentu który przychodzi do nas Duch Święty. Obietnicą życia według wiary, zachowywaniu na co dzień przykazań Dekalogu, poszerzania i pogłębiania mojej wiedzy religijnej oraz mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad. Dzięki sakramentowi bierzmowania z WŁASNEJ WOLI stanę się w pełni dojrzałym chrześcijaninem.

Reszta należy do ciebie.
Chcąc przyjąć sakrament trzeba wypełnić że jestem dojrzałym aby dopełnić do końca misję wiary.
10 4 10