Odpowiedzi

2010-04-12T22:06:49+02:00
Reakcja syntezy pierwiastka z tlenem (np.spalanie)
C+O2->CO2
Reakcja rozkladu niektórych widorotlenków
Cu(OH)2-->CuO+H2O
Reakcja rozkładu niektórych soli
CaCO3->CaO+CO2
3 1 3
2010-04-12T22:09:28+02:00
1. Reakcja pierwiastka z tlenem
S+O2->SO2
2.Reakcja utleniania niższych tlenków
SO2+O2->SO3
3.Reakca redukcji wyższych tlenków
CO2+C->2CO
4.Reakcje rozkładu termicznego soli.
CaCO3->CaO+CO2
5 3 5