Zad.82 Uzupełnij zdania.
a)wzór ogolny kwasow monokarboksylowych ma postac:..............
b)grupa funkcyjna kwasów karboksylowych ma wzor......... i nazywa sie grupa..............................................
c)wzor sumaryczny kwasu monokarboksylowego o n=8 to: ...........
d)nazwy systematyczne kwasow tworzmy od .......................,
majacego w czasteczce tyle atomow............. co ................., dodajac slowo................ i koncowke..........., np. dla n=8 nazwa kwasu brzmi ...................


zad.85 napisz wzor sumaryczny i nazwe kwasu karboksylowego o 8 atomach wodoru w czasteczce.

wzor sumaryczny: ................... mazwa: ...................


zad.95.napisz wzory kwasu etanowego i podaj jego nazwe zwyczajowa
wzor sumaryczny:.......... wzor strukturalny:.............. nazwa zwyczajowa..............zad.110 uzupelnij rownania reakcji chemicznych. nazwij produkty reakcji.

a) .......................+..................... ----->..........(ch₃coo)₂ca + ....... h₂o
..........................................................................
zad122
aminy to pochodne..................i............ wzor ogolny amin to .......... grupa funkcyjna amin ma wzor sumaryczny ..............
nazwy amin tworzy sie przez dodanie do nazwy.......... koncowki .................


prosze o pospiech przed 23.00 . prosze. z gory dziekuje :D:>:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T22:05:45+02:00
Zad 82
a) wzór ogólny kwasów monokarboksylowych ma postać C n H.....2n+1...COOH
b) grupa funkcyjna kwasów karboksylowych ma wzór .....R -C00H i nazywa się grupą .....karboksylową....................................
c) wzór sumaryczny kwasu monokarboksylowego o n = 8 to ........C8H17COOH................
d) nazwy sumaryczne kwasów tworzymy od ...... nazwy węglowodoru, ................ mającego w cząsteczce tyle atomów .........wegla..... co kwas nasycony dodając -słowo ....kwas........... i końcówkę ..owy..... np. dla n = 8 nazwa kwasu brzmi ...kwas heksanowy

zad 122str 67
Aminy to pochodne amoniaku i węglowodorów.Wzór ogólny amin to R-NH2(małe 2).Nazwy amin tworzy się przez dodanie do nazwy alkilu końcówki amina.

zad 85str 51
wzór sumaryczny: C8H17COOH
nazwa kwasu:kwas oktanowy

zad 95 str54
wzór sumaryczny:CH3COOH
nazwa zwyczajowa:kwas octowy
wzór strukturalny: H-C-C
i następnie od 1 C wychodzą 2 wodory jeden na górze a 2 na dole,od 2 C do góry wpisz=0 a na dół -OH
ZRESZTĄ WZÓR JEST W KSIĄŻCE NA STR 54:))

ZAD 110 str 61

a) 2 CH3COOH + CaO = (CH3COO)2Ca + H2O, octan wapnia, woda
b) C3H7COOH + O2 = 4 C + 4 H2O, węgiel, woda
c) 2 HCOOH + Na2O = 2 HCOONa + H2O, mrówczan sodu, woda
d) C2H5COOH + 2 O2 = 3 CO + 3 H2O, tlenek węgla (II), woda
e) 2 HCOOH + MgO = (HCOO)2Mg + H2O, mrówczan magnezu, woda
f) C15H31COOH + LiOH = C15H31COOLi + H2O, palmitynian litu, woda
g) 2 C3H7COOH + K2O = 2 C3H7COOK + H2O, maślan potasu, woda
h) 2 HCOOH + Zn = (HCOO)2Zn + H2, mrówczan cynku, wodór
i) C2H5COOH = H+ + C2H5COO-, jon wodorowy, jon kwasu propanowego
j) 2 C2H5COOH + Mg(OH)2 = (C2H5COO)2Mg + 2 H2O, propionian magnezu, woda
k) C3H7COOH + 5 O2 = 4 CO2 + 4 H2O, dwutlenek węgla(IV), woda

prosze:))zdążyłam przed 23h liczę na naj:))
49 4 49