Odpowiedzi

2013-06-07T18:09:22+02:00

2HCOOH + Ba(OH)₂ --> (HCOO)₂Ba + 2H₂O

2HCOO⁻  + 2H⁺ + Ba²⁺ + 2OH⁻ --> 2HCOO⁻ + Ba²⁺ + 2H₂O

 

 

(CH₃COO)₃Fe + 3AgNO₃ --> 3CH₃COOAg + Fe(NO₃)₃

3CH₃COO⁻ + Fe³⁺ + 3Ag⁺ + 3NO₃⁻ --> 3CH₃COOAg + Fe³⁺ + 3NO₃⁻

 

 

HCOOH + CH₃COONa --> HCOONa + CH₃COOH

HCOO⁻ + H⁺ + CH₃COO⁻ + Na⁺ --> HCOO⁻ + Na⁺ + CH₃COOH

 

(CH₃COO)₂Ni + 2K --> 2CH₃COOK + Ni

2CH₃COO⁻ + Ni²⁺ + 2K --> 2CH₃COO⁻ + 2K⁺ + Ni

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Litterarum radices amarae sunt, fructus iucundiores

 

Pozdrawiam :)

2013-06-07T18:34:43+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

2HCOOH + Ba(OH)2 ---> (HCOO)2Ba + 2H2O

2HCOO(-)  + 2H(+) + Ba(2+) + 2OH(-) ---> 2HCOO(-) + Ba(2+) + 2H2O

 

 

(CH3COO)3Fe + 3AgNO3 ---> 3CH3COOAg + Fe(NO3)3

3CH₃COO(-) + Fe(3+) + 3Ag(+) + 3NO3(-) ---> 3CH3COOAg + Fe(3+) + 3NO3(-)

 

 

HCOOH + CH3COONa ---> HCOONa + CH3COOH

HCOO(-) + H(+) + CH3COO(-) + Na(+) ---> HCOO(-) + Na(+) + CH3COOH

 

(CH3COO)2Ni + 2K ---> 2CH3COOK + Ni

2CH3COO(-) + Ni(2+) + 2K ---> 2CH3COO(-) + 2K(+) + Ni

1 5 1