Odpowiedzi

2010-04-12T22:15:36+02:00
Powierzchnia boczna stożka jest wycinkiem koła o promieniu-r równym 6 wyciętym przez kąt środkowy o mierze 120 stopni. Oblicz promień-R podstawy stożka.


Pole koła o r=6
P = πr²
p = π * 6²
P = 36 π

120 stopni to 1/ 3 z 360 stopni czyni całego koła, więc pole wycinka wynosi :
1/3 * 36π = 12π

Pole boczne stożka :
P = πrl
12π = 6πr |: 6π
2=r

Pp= 36π