1. Oblicz masę :
a) 2 moli tlenku miedzi (I)
b) 0,1 mola chloru cząsteczkowego
c) 6 moli wodoru atomowego
d) 0,5 mola magnezu
e) 6 moli wody
f) 2 moli tlenu atomowego

2. Oblicz, jaką liczbę moli stanowi
a) 3,2g tlenu cząsteczkowego
b) 100g węglanu wapnia
c) 6,36g kwasu azotowego (V)
d) 36g wody
e) 12g wodoru cząsteczkowego
f) 9,8g kwasu siarkowego (VI)
3. Oblicz, ile :
a)moli
b)gramów
c)atomów
*siarki zawiera 14g Al2S3
*tlenu zawiera 7,4g Ca(OH)2
4. Jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje
a) 3 mole amoniaku
b) 88g tlenku węgla (IV)
c) 18,06 * 10 do potęgi 23 cząsteczki metanu
d) 5 moli dwutlenku węgla
e)28 g tlenku węgla (III)
f) 12,04*10 do potęgi 23 cząsteczek metanu

Proszę napisanie wszystkich obliczeń. Z góry dziękuję.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T23:02:11+02:00
1.a) mCu₂O = 2 * 64g +16g = 144g
1 mol CuO --- 144g
2 mol CuO -- x
x = 2* 144g
x = 288g

b) mCl₂= 2*35,5g = 71g
1 mol Cl --- 71g
0,1 mol Cl --- x
x = 0,1 *71g
x = 7,1g

c) mH= 1g
1 mol H --- 1g
6 mol H --- x
x= 1g*6
x = 6g

d) mMg = 24g
1 mol Mg --- 24g
0,5 mol Mg ---x
x = 24g * 0,5
x= 12g

e) m H₂O = 2g + 16g = 18g
1 mol H₂O --- 18g
6 mol H₂O ---x
x = 18g * 6
x = 108g

f) mO= 16g
1 mol O --- 16g
2 mol O -- x
x= 2* 16g
x= 32g

2.a) mO₂= 2 *16g = 32g
1 mol O₂ --- 32g
x --- 3,2 g
32x = 3,2 /:32
x = 0,1mol

b) mCaCO₃ = 40g + 10g + 3* 16g = 98g
1 mol CaCo₃ --- 98g
x --- 100g
98x = 100 /:98
x = 1,02 mol

c) mHNO₃ = 1g + 14g +48g = 63g
1 mol HNO₃ --- 63g
x --- 6,36g
63x = 6,36 /:63
x = 0,101 mol

d) m H₂O = 2g + 16g = 18g
1 mol H₂O --- 18 g
x --- 36g
18x = 36 /:18
x = 2 mol

e) mH₂ = 2g
1 mol H₂ --- 2g
x --- 12g
2x = 12 /:2
x = 6 mol

f) mH₂SO₄ = 2g + 32g + 64g = 98g
1 mol H₂SO₄ --- 98g
x --- 9,8g
98x = 9,8 /:98
x = 0,1 mol

3.
a) * mAl₂S₃= 2*27g +3* 32g = 54g + 96g = 150g
150g Al₂S₃ --- 3 mol S
14g Al₂S₃ --- x
150x = 3 * 14
150x = 42 /:150
x = 0,28 mol S

* m Ca(OH)₂ = 40g + 32g + 2g = 74g
74g Ca(OH)₂ --- 2 mol O
7,4g Ca(OH)₂ --- x
74x = 2 * 7,4 /:74
x = 0,2 mol O

b) * mAl₂S₃ = 150g
mS = 32g
150g Al₂S₃ --- 32g S
14 g Al₂S₃ --- x
150x = 32* 14 /:150
x = 2,987 ~ 3 g

* m Ca(OH)₂ = 74g
m O = 16g
74 g Ca(OH)₂ --- 2 * 16 g O
7,4 g Ca(OH)₂ --- x
74x = 32g * 7,4 /:74
x = 3,2 g
5 4 5