1.Literką K oznacz elementy polityki gospodarczej charakterystyczne dla komunizmu wojennego,a dla polityki ekonomicznej -literką N.

- zezwolenie na funkcjonowanie małych sklepów i zakładów.
-nacjonalizacja przemysłu
-podatek żywnościowy
-konfiskata produktów rolnych
-zmilitaryzowanie zakładów przemysłowych
-sprzedaż na wolnym rynku nadwyżek żywnościowych
- zlikwidowanie prywatnych sklepów i zakładów.

A DRUGIE ZADANIE W ZAŁĄCZNIKU...Proszę was o pomoc i z góry dziękuje ;-**

1

Odpowiedzi

2009-11-04T19:47:25+01:00
Ad zad 2 industrializacja to uprzemyslowienie,czyli "przemiana"tradycyjnego spoleczenstwa w przemyslowe.jej skutki to:masowa urbanizacja,wzrost zaludnienia w krajach uprzemysłowionych,spadek kosztów produkcji - zwiększenie ilości wytwarzanych produktów,nowe miasta(powstawanie)wzrost liczby ludnosci...wiecej nie wiem:(

kolektywizacja:łączenie indywidualnych gospodarstw rolnych w wielkie przedsiębiorstwa, oparte na zbiorowej własności środków produkcji; w ZSRR powszechna i przymusowa 1929–34 (kołchozy), po 1945 wprowadzana w innych krajach komunistycznych (spółdzielnie produkcyjne);( z encyklopedii PWN)
skutki: bunty chłopów,dużo przemocy wobec opierających się,zsyłki na Syberię,obniżyła się wydajność upraw, a spadek stopy życiowej osiągnął 40%.