Dwie fabryki maja wykonać 550 tokarek. Pierwsza przekroczyła plan o 10%, a druga o 8%, wówczas obie fabryki razem wykonały ponad plan 50 tokarek. Ile tokarek miała wykonać według planu pierwsza fabryka, a ile druga?. PROSZĘ O SZYBKA ODPOWIEDŹ

2

Odpowiedzi

2010-04-12T22:48:19+02:00
Tworzymy układ równań:
x + y = 550
1,1x + 1,08y = 550 + 50 = 600

x = 550 - y
1,1*(550 - y) + 1,08y = 600

x = 550 - y
605 - 1,1y + 1,08y = 600

x = 550 - y
-0,02y = -5 /:(-0,02)

x = 550 - y
y = 250

x = 550 - y = 550 - 250 = 300
y = 250
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T22:56:10+02:00
Robisz z układu równań

x+y=550
10/100*x + 8/100*y = 50

x=550-y
10/100(550-y) + 8/100*y=50

x=550-y
55-10/100*y + 8/100*y = 50

x=550-y
-2/100*y=-5

x=550-y
y= 250

x=300
y=250


proszę ;)
1 5 1