Zad1
podaj parę liczb spełniającą układ równań
2x + y = 1
x - y = 2

zad 2
które z poniższych zdań jest fałszywe?

A) 1/2% z 1000 jest równe 500
B) 1/4 z 10000 jest rowne 25
C) liczba 81 stanowi 18% liczby 450
D) liczba 36 stanowi 15% liczby 260


3

Odpowiedzi

2010-04-12T22:51:34+02:00
Zad.2
b, c
zad.1
x=3
y= -5
2010-04-12T22:51:54+02:00
Zad 1

x= 1
y= (-1)

Zad 2

Odpowiedzi A,B, D są odpowiedziami fałszywymi.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T22:54:25+02:00