Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T00:06:57+02:00
Zacznijmy od reakcji zobojętniania wodorowęglanu wapnia roztworem HCL

Ca(HCO₃)₂ + 2HCL ---> CaCl₂ + 2H₂O + 2CO₂

Teraz układamy proporcję

0,12 mola HCL -------- w 1 dm³
x -------- w 2,5 cm³

x = (2,5 x 0,12)/1000cm³
x = 0,0003 mola HCL

0,0003mola HCl zobojętniło wodorowęglan wapnia
Z równania reakcji widzimy, że ilośc moli Ca(HCO₃)₂ jest dwa razy mniejsza, a więc ilośc moli wodorowęglanu wapnia jaka weszła w reakcję z HCL wynosi 0,0003/2 = 0,00015 = 1,5 x10⁻⁴

Ponieważ objętośc twardej wody wynosiła 100cm³ to w 1dm³ (1000cm³) będzie 10 razy więcej moli Ca(HCO₃)₂ czyli 1,5x10⁻³ mola

Odp. 1dm³ twardej wody zawiera 1,5x10⁻³ mola wodorowęglanu wapnia
:-)
9 5 9