ZADANIE 1

Rozwiąż równania:

a) (x+5)(x-3)(4-x)+0
b) 2x[do potęgi 5] -5x [do potęgi 4] - 3x [do potęgi 3] =0
c) x[do potęgi 3] -2x[do potęgi 2] + 4x -8=0
d) 3 x [ do potęgi 3] _ 3x[do potęgi 2] + 4 x- 4 =0

ZADANIE 2


Napisz wzór funkcji g, której wykres jest obrazem wykresu funkcjii f w symetrii względem początku układu współrzędnych, gdy : f(x) = - 2x [do kwadratu] + 4x -9ZADANIE 3


UŁAMKI
Wyznacz wartości zmiennej x, dla których wyrażenie ma sens liczbowy:

a) - w mianowniku x [do kwadratu] + 4x +4
- w liczniku x [do kwadratu] -4


b) - w mianowniku x [do potegi 3] -8
- w liczniku x [do kwadratu] - 4x+4

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T08:10:21+02:00
ZADANIE 1

Rozwiąż równania:

a) (x+5)(x-3)(4-x)=0
x=-5, x=3, x=4
b) 2x[do potęgi 5] -5x [do potęgi 4] - 3x [do potęgi 3] =0
2x⁵-5x⁴-3x³=0
x³(2x²-5x-3)=0
2x²-5x-3=0
Δ=25+24=49
√Δ=7
x1=5-7/4=-1/2
x2= 5+7/4=3
x3=0
c) x[do potęgi 3] -2x[do potęgi 2] + 4x -8=0
x³-2x²+4x-8=0
x²(x-2)+4(x-2)=0
(x-2)(x-2)(x+2)=0
x=2 - pierwiastek podwójny
x=-2
d) 3 x [ do potęgi 3] _ 3x[do potęgi 2] + 4 x- 4 =0
3x³-3x²+4x-4=0
3x²(x-1)+4(x-1)=0
(x-1)(3x²+4)=0
x=1


Zadanie 3


a) - w mianowniku x [do kwadratu] + 4x +4
- w liczniku x [do kwadratu] -4
x²+4x+4/x-4= (x+2)²/x-4 istnieje dla x≠4

b) - w mianowniku x [do potegi 3] -8
- w liczniku x [do kwadratu] - 4x+4
x³-8/(x-2)²= (x-2)(x²+2x+4)/(x-2)²= (x²+2x+4)/(x-2) istnieje dla x≠2