Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T23:48:25+02:00
B)
W podstawie jest trójkat równoramienny. Prowadzimy wysokość tego trójkata na bok równy 6. Dzieli ona nam podstawę na dwa trójkaty prostokątne o wymiarach 3, h, 5
Z tw Pitagorasa liczymy h
3² + h² = 5²
9 + h² = 25
h² = 16
h = 4
Liczymy pole podstawy ze wzoru a*h/2
Pp = 6*4/2 = 12
V = Pp *H = 12*8 = 96

c) Podstawę należy sobie podzielić na dwa trójkąty prostąkątne.
Liczymy pole pierwszego:
Pp₁ = 1*8/2 = 4
Liczymy pole drugiego:
Pp₂ = 4*7/2 = 14
Sumujemy, czyli łącznie pole podstawy jest równe:
Pp = Pp₁ + Pp₂ = 4 + 14 = 18
V = Pp *H = 18 * 6 = 108
67 4 67