Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T01:21:05+02:00
Mówi się, że "Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną". Odnosi się to głównie do tego, jak wiele obiektów i fortyfikacji wzniesiono za panowania tego władcy. Warto też pamiętać, że unikał on rozstrzygnięć zbrojnych i starał si rozwiązywać konflikty na zasadzie rokowań. Ważny staje się tu także konflikt z Krzyżakami i kroki, jakie Kazimierz Wielki podjął, aby ten konflikt załagodzić. Należy pamiętać także o zjeździe w Wyszehradzie. Kazimierz Wielki podczas swojego panowania wydał status, który tak naprawdę uporządkował organizację kopalń okulskich i solnych. W wielu publikacjach można spotkać się ze stwierdzeniem, że za jego władania panował dobrobyt, nasze państwo było silne i stabilne.
W tym przypadku należy pamiętać o zrzeczeniu się praw do Pomorza i powrocie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej do Polski.