Analizując schemat I (materiał pomocniczy nr 3), odpowiedz na pytania:

1. Do czego przedsiębiorstwa wykorzystują zasoby kupowane od gospodarstw domowych?

2. Komu sprzedają wytworzone dobra i usługi?

3. Skąd gospodarstwa domowe czerpią pieniądze, aby zakupić potrzebne dobra i usługi?

http://www.h-net.org/~eopolska/Ksztalcenie/Roz7/na_czym.htm- na tej stronie jest schemat oraz te pytania.

Bardzo proszę o odpowiedź, gdyż mam to na wtorek na dzisiaj do godziny 12 zrobić.

Będę wdzięczny.
4. Jakie sytuacje, znane wam z życia codziennego, ilustrują przepływ:

a) zasobów gospodarstw domowych do firm;

b) należności przedsiębiorstw wobec gospodarstw domowych;

c) wytworzonych przez firmy dóbr i usług do gospodarstw domowych;

d) należności gospodarstw domowych wobec przedsiębiorstw.

1

Odpowiedzi

2010-04-14T12:08:42+02:00
1. do sprzedarzy. ludzie maja wieksz zaufanie do produktu gdy wiedza ze jest ono z naturalnego czyli zdrowego źródła
2 jak kanał dystrybucjii producent-hurtownik-detelista(sklep)-konsument(ludzie)
3 ze sprzedarzy swoich produktów oraz dofinansowań uni
1 1 1