Odpowiedzi

2010-04-13T07:57:56+02:00
Do 0,5kg wody o temperaturze 3*C wrzucono kawałki lodu o łącznej masie 1,5kg i temperaturze -60*C.Oblicz temperaturę końcową.(UWAGA: temperatura końcowa będzie ujemna)
m1*Cww*(T3-T1)=m2*Cwl*(T2-T3)
m1=0,5kg
T1=3*C=276K
Cww=4190J/(kg*K)
m2=1,5kg
T2=-60*c=213K
Cwl=2100J/(kg*K)
T3=?
-m1*Cww*T1+m1*Cww*T3=m2*Cwl*T2-m2*Cwl*T3
m2*Cwl*T3+m1*Cww*T3=m2*Cwl*T2+m1*Cww*T1
T3(m2*Cwl+m1*Cww)=m2*Cwl*T2+m1*Cww*T1
T3=(m2*Cwl*T2+m1*Cww*T1)/(m2*Cwl+m1*Cww)
T3=(1,5*2100*(213)+0,5*4190*276)/1,5*2100+0,5*4190)
T3=...
wyjdzie w kelwinach (odejmujesz od wyniku 273 i otrzymujesz w Celsjuszach)
2 3 2