Odpowiedzi

2010-04-13T08:35:54+02:00
Odp.
a)NH3+H2O-5e=NO+5H(+) I 4
O2+4H(+)+4e=2H2O I 5

4NH3+4H2O-20e=4NO+20H(+)
5O2+20H(+)+20e=10H2O -bilansuję stronami;
4NH3+5O2=4NO+6H2O.
b)
2HI - 2e=I2+2H(+) I 4;
SO4(2-) + 8H(+)+8e=S(2-) +4H2O;

8HI -8e=4I2 + 8H(+);
SO4(2-) + 8H(+) +8e=S(2-) + 4H2O bilansuję stronami;

8HI + H2SO4 = 4I2 + H2S + 4H2O.
Jest to najlepsza metoda uzgadniania współczynników w reakcjach redox.zbigniew63.
2010-04-13T09:18:18+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a)
NH3 + O2------>NO + H2O
N(-III) - 5e----->N(+II)......I*4
O2(0) + 4e----->2 O(-II)....I*5

4N(-III) - 20e----->4N(+II)
5 O2(0) + 20e----->10 O(-II)

4NH3 + 5O2------>4NO + 6H2O


b)
HJ + H2SO4----->J2 + H2O + H2S
2J(-I) - 2e----->J2(0).....I*4
S(+VI) + 8e---->S(-II).....I*1

8J(-I) - 8e----->4J2(0)
S(+VI) + 8e---->S(-II)

8HJ + H2SO4 = 4J2 + H2S + 4H2O

W nawiasach podane są stopnie utlenienia. Należy je napisac w indeksie górnym

2 5 2