Zad 1. Rozwiąż równania:
a)5x - 2[4(3x-1)-3x]= 1 - 6x
b)(x+2)/3 - (x-2)/2 = 1 - x
c) 2(x-1) - [ x - 2(3x - 2)] = 3(2x-1) - 3[2x - 4(x+2)]
d)2x[ 3(x-1)-1] = 3x(2x + 1) -22
e)2/3 (x+2) - 3/4 (x-4) = 4/5 (x-6) - 5/6 (x+8)
f)(x-3)/ 4 + (x-4)/3 = (x-5)/2 + (x-4)/8

/- ułamek, x- niewiadoma iks, jeśli np. "(x-4)/3" to w liczniku jest "x-4" a w mianowniku "3"

zad 2. Rozwiąż nierówność
a)11(7x - 8 ) - 3 (5x +9) > 7(9x - 4) + 4 (6x - 3)
b)13( 5x - 7 ) +12 (3x-8) <11[6x - 4 +9 (3x-7)]
c) 5(4x+4) - 4(7x +9) > 4(7x +3) - 5(4x +1)
d)3(2x - 3) - 5(2x - 13) < 3(2x-4) - 4(4-x)

1

Odpowiedzi

2016-01-13T00:10:48+01:00
Rozwiązania w załącznikach.