Jesteś na spotkaniu z posłem,który reprezentuje pogląd,że podejmowanie decyzji w sejmie na zasadzie jednomyślności jest słuszniejsze od zasady większości głosów.Oto jego argumenty:
A:
Za moim jednym głosem stoję nie tylko jaa,lecz cała rzesza szlachty,której wolę reprezentuję.Nie może więc głos posłów innych wojewódstw być mocniejszy od mego.Za nimi może wszak stać znaczenie mniej braci szlacheckiej.
B:
Król rozdaje urzędy i oddaje w dzierżawę majątki państwowe,pozyskać może tenn sposób łatwo sługusów.Ci nieee w interesie ogółu szlachty występować będą,lecz w interesie swego dobroczyńcy,a to godzi w wolność szlachecką-chlubę naszego państwa.Władzy absolutnej w Rzeczpospolitejj ni ja,ni moja dziatwa nie doczekują,chóćbym życie miał złożyć w ofierze.
C:
Obce mocarstwa w sprawy wewnętrzne Rzeczpospolitej coraz częściej się wtrącają,obsypując przekupnych posłów bogactwami.Zawsze jednak znajdzie się jeden cnotliwy,który zerwie obrady,bowiem interes Rzeczpospolitejj jako wielki patriota będzie miał na uwadze.
D:
Godność poselską uważam za najwyższy szczyt.Zawsze kieruję się interesem państwa,a niee prywatną potrzebą.W przypadku więc,gdyby projekt uchwały konieczny był dla ojczyzny,dałbym się przekonać i niee sprzeciwiłbym się mu nawet,gdybym miał odmienne zdanie.Podobnie jak jaa myśli ciała brać szlachecka,bowiem to my naród stanowi.
PRZEKONAJ SWOJEGO ROZMÓWCĘ,ŻE NIE MA RACJI.pODAJ SWOJE ARGUMENTY.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-04-13T09:32:52+02:00
Moim zdaniem zasada większości głosów jest lepsza od jednomyślności. Podczas podejmowania decyzji jednomyślnością wiele osób może zostać poszkodowanych, niezadowolonych,gdyż mają zupełnie inne poglądy na daną sprawę. Wyznając zasadę większości głosów, poznamy pragnienia innych i możemy pójść na kompromis. Wtedy wszyscy będą zadowoleni.

Mam nadzieję, że pomogłam ;)
353 4 353