Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T15:54:39+01:00
Glukoza :
fizyczne
-stan skupienia stały
-biała
-krystaliczna
-słodka
-bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie
-odczyn obojętny
-temperatura topnienia 140°C
-nierozpuszczalna w etanolu.
chemiczne
-palna
-reaguje z wodorotlenkiem miedzi dając związek kompleksowy (barwa lazurowa)
-posiada właściwości redukujące .


Sacharoza :
W temperaturze pokojowej sacharoza jest bezbarwnym, krystalicznym ciałem stałym. Jest nietoksyczna, ma słodki smak i bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. Temperatura topnienia: 184 °C.atwo ulega hydrolizie, np. w soku jelitowym.

Celuloza:
Celuloza jest nierozpuszczalna w wodzie, kwasach, alkilach.
Ulega estryfikacji (podobnie jak alkohole), co wykorzystuje się do wytwarzania azotanu oraz octanu celulozy.

5 4 5
2009-11-04T15:56:55+01:00
Sacharoza:
-stan skupienia stały
-budowa krystaliczna
-smak słodki
-dobrze rozpuszcza się w wodzie
-nie rozpuszcza się w węglowodorach
-niska temperatura topnienia
-po stopieniu tworzy karmel

glukoza:
-stała
krystaliczna
-bezbarwna
-dobrze rozpuszczalna w zimnej wodzie
-praktycznie nierozpuszczalna
-słodka
-ma właściwości redukujące

celuloza:
-stała
-bezpostaciowa
-bez smaku i zapachu
-nie rozpuszcza się
1 5 1