Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T10:47:59+02:00
STREFA MIĘDZYZWROTNIKOWA w każdym punkcie tej strefy Słońce góruje w zenicie dwa razy w roku, natomiast na granicznych zwrotnikach raz w roku. W skali całego roku najmniejsze różnice wysokości Słońca w południe występują na równiku i dochodzą do 23*27`. Im dalej na północ i południe od równika, tym różnice te są większe- na zwrotnikach dochodzą do 46*54`. Duże wysokości Słońca nad horyzontem oraz wyrównana w ciągu całego roku długość dnia decydują o dużej ilości otrzymywanej energii cieplnej. Dlatego strefa ta nazywana jest strefą cieplną.
STREFY PODBIEGUNOWE obejmują obszary na północ i południe od kół podbiegunowych w kierunku biegunów. Koła podbiegunowe to równoleżniki, które rozdzielają obszary, gdzie dzień lub noc może trwać dłużej niż 24 godz, od tych, gdzie taka sytuacja nie może zaistnieć. Tylko w tych strefach występuje zjawisko dnia i nocy polarnej. Czas trwania dnia/nocy polarnej wzrasta od jednej doby na kołach podbiegunowych do 6 miesięcy na biegunach. W tych strefach wysokości Słońca są niewielkie, dlatego strefy te nazywane są zimnymi.
STREFY UMIARKOWANYCH szerokości geogr. są położone na obu półkulach między zwrotnikami i kołami podbiegunowymi. Słońce nigdy nie góruje tu w zenicie. Nigdy również dzień lub noc nie trwają dłużej nić 24 godz. Średnie roczne temp są wyższe niż w strefach podbiegunowych a zdecydowanie niższe niż w strefie międzyzwrotnikowej. Są to, więc strefy umiarkowane

Aktywność słoneczna a klimat: czy słońce powoduje globalne ocieplenie?

Argument sceptyków..."W ciągu ostatnich kilkuset lat, stale rosła ilość plam słonecznych podczas gdy Ziemia się ocieplała. Dane sugerują że aktywność słoneczna wpływa na globalny klimat powodując ocieplenie planety. (BBC)
Co mówi nauka...

W ciągu ostatnich 35 lat, będących świadkiem szybkiego globalnego ocieplenia się klimatu, aktywność słoneczna spadała. Innymi słowy od kilkudziesięciu lat ocieplenie postępowało odwrotnie do kierunku wskazywanego przez malejący wpływ Słońca.

Jako dostawca prawie całej energii dla klimatu ziemskiego, Słońce ma duży wpływ na klimat. Porównanie zachowania słońca i klimatu w ciągu ostatnich 1150 lat pokazuje, że zmiany temperatury podążają za zmianami aktywności słonecznej i bardzo dobrze do nich pasują (Usoskin 2005). Jednak, po roku 1975, temperatury zauważalnie wzrosły, podczas gdy aktywność słoneczna pokazuje jedynie niewielkie zmiany, do tego w kierunku spadkowym. To skłoniło badaczy do konkluzji, że "podczas ostatnich 30 lat całkowite napromieniowanie słoneczne, słoneczne napromieniowanie ultrafioletowe i strumień promieni kosmicznych nie pokazały żadnego znacznego trendu zmian, zatem przynajmniej ten ostatni epizod ocieplenia musi mieć inne źródło."

W istocie, wiele niezależnych pomiarów aktywności słonecznej (link po angielsku) potwierdza że słońce od roku 1960 wwkazuje lekki trend ochłodzenia - w tym samym okresie, kiedy globalne temperatury wzrastały. W ciągu ostatnich 35 lat, będących świadkiem szybkiego globalnego ocieplena się klimatu, aktywność Słońca spadała. Analiza trendów słonecznych potwierdziła, że zmiany aktywności Słońca w ostatnich dekadach miały na klimat wpływ lekko ochładzający (Lockwood 2008).
7 3 7