Odpowiedzi

2009-11-04T15:57:44+01:00
Liczba atomów - liczba najmniejszych składników materii, którym można przypisać właściwości chemiczne.
nuklid - jądro atomowe o określonej liczbie nukleonów [protonów i neutronów] pierwiastek - substancja, której nie da się rozłożyć na prostsze, nie jest już współcześnie stosowana.
Dualizm korpuskularno-falowy - cecha wielu obiektów fizycznych (np. światła czy elektronów) polegająca na tym, że w pewnych sytuacjach zachowują się one, jakby były cząstkami (korpuskułami), a w innych sytuacjach, jakby były falami.