Odpowiedzi

2010-04-13T11:25:37+02:00
Odległość punktu o współrzędnych (3,4) od początku

√3²+4²=√9+16=√25=5
1 5 1
2010-04-13T11:41:54+02:00
A=(0,0)
P=(3,4)
IAPI=√(3²-0²)+(4²-0²)=√9+16=√25=5
odp.Odległość punktu od początku współrzędnych wynosi 5 jednostek.