1) Perfumy sprzedawane są w cenie 5,25zł za centymetr sześcienny. Ile będzie wynosiła cena buteleczki w kształcie walca o promieniu 2,1 cm i wysokości 5,6cm , jeśli cała buteleczka jest wypełniona perfumami? Przyjmij,że pi=3,14


2)Prostokąt o obwodzie 8cm jest podobny do prostokąta o obwodzie 24cm.Oblicz pole większego prostokąta, jeśli krótszy bok mniejszego prostokąta jest równy 1.5cm

1

Odpowiedzi

2010-04-13T12:15:56+02:00
1.
V = 2,1 * 5,6 * 3,14
V = 36,9264 cm sześciennych
cena = 36,9264 * 5,25= 193,8636 zł
2.
8 = 2a + 2*1,5
8 = 2a + 3
2a = 5
a = 2,5 cm
skala podobieństwa = 3
dłuższy bok prostokąta większego = 2,5 * 3 = 7,5 cm
krótszy bok prostokąta większego = 1,5 * 3 = 4,5 cm
Pole = 7,5 * 4,5
Pole = 33,75 cm kwadratowych