Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T12:26:27+02:00
''Zimna Wojna'' to namiastka ''Wojny Gorącej'' to stan otwartej weogości, rywalizacji i walki między państwami o przeciwstawnych systemach społeczno-ekonomicznych.Po II wojnie światowej narzucony przez państwa imperialistyczne [wskutek prowadzenia polityki ''z pozycji siły''] zmierzające do powstrzymania lub cofnięcia postępowych przemian na świecie.''Zimna Wojna'' oznaczała między innymi grożbę użycia siły w stosunkach międzynarodowych, prowadzenie działalności wywrotowej w stosunku do państw socjalistycznych, nasilenie antykomunistycznej propagandy i szerzenie psychozy wojennej. Jawnym wypowiedzeniem ''Zimnej Wojny'' było wystąpienie W.Churchilla w Fulton w 1946r.W początkach lat 70-ych siły imperialistyczne na skutek zmienionych warunków międzunarodowych,zmuszone były do rezygnacji z podtrzymywania polityki ''Zimnej Wojny''.