1. Siarka jest jednym z głównych surowców przemysłu chemicznego, a zarazem przykładem pierwiastka chemicznego występującego w skorupie ziemskiej w stanie wolnym . -Korzystając z różnych źródłem informacji, opisz sposób wydobywania siarki z podziemnych złóż .

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-13T12:35:13+02:00
Siarkę wydobywa się sposobem odkrywkowym i poprzez floatację. W dzisiejszych czasach złoża siarki, które występują pod powierzchnią terenu wytapia się przegrzaną parą wodną. Wydobywa się ją na powierzchnię za pomocą stężonego powietrza przy wykorzystaniu niskiej temperatury topnienia siarki.
2 4 2