1. Wyjaśnij co znaczą podane związki frazeologiczne teraz i co znaczyły kiedyś :
ciemności egipskie -
hiobowa wieść -
judaszowe srebrniki -
plagi egipskie -
salomonowy wyrok -
wdowi grosz -
wypić kielich goryczy -
2. Dlaczego człowiek współczesny powinien znać biblię nie tylko ze względów religijnych?
3. Wskaż konkretne kontynuacje rozwiązania do biblii.

2

Odpowiedzi

2009-11-04T15:55:34+01:00
Ciemności egipskie - nieprzenikniona ciemność; Biblia - Stary Testament. Jedna z dziesięciu plag egipskich zesłanych przez Boga za pośrednictwem Mojżesza na Egipt.

hiobowa wieść - zła, katastrofalna, tragiczna, przerażająca.

judaszowe srebrniki - zapłata za czyjąs zdradę

Plagi egipskie - Nieszczęście , klęska

Salomonowy wyrok - Sprawiedliwy wyrok zaskakujący w swojej wymowie

Wdowi grosz -nie liczy się wysokość ofiary, ale wartość, jaką ma ona dla ofiarującego.

Wypić kielich goryczy - musieć pogodzić się z przykrą wiadomością
2009-11-04T15:58:34+01:00
Ciemności egipskie- bardzo ciemno, nieprzenikniona ciemność
hiobowa wieść- przerażająca, zła informacja
judaszowe srebrniki-korzyści które płyną ze zdrady
plagi egipskie- same klęski
salomonowy wyrok- sprawiedliwy wyrok
wdowi grosz- ostatnie oszczędności itp.
wypić kielich goryczy-cierpieć, znosić udręki