Mam do rozwiązania pracę kontrolną z Biologii i z tymi zadaniami mam pewien problem :

1) Posługując się poniższym zdaniem,omów wybraną przez siebie biocenozę.
Ekosystem = biotop + biocenoza

2 ) Na dowolnie wybranym przykładzie omów populację ( krótko,ok.4-5 linijek )

3 ) Wymienić groźne dla organizmu człowieka trucizny i określić ich źródła ( krótko,ok.3,4 linijek )

4 ) Podaj czynniki chorób zakaźnych i sposoby zakażeń.

1

Odpowiedzi

2010-04-16T12:47:25+02:00
Biocenoza i jej nieozywione środowisko tworzą naturalną funkcjonalną jednostkę ekologiczną w ramach której odbywa się przepływ energii i krążenie materii ekosystemami mogą być, różne układy ekologiczne zarówno naturalne jak i przekształcone przez człowieka jest to ustabilizowany układ w którym odbywa się przepływ energii i krązenie materii między biotycznymi składnikami środowiska. pierwotnym źródłem energii jest energia słoneczna która jest wykorzystywana przez producentów w procesie fotosyntezy i zostaje zmagazynowana w substancjach organicznych.w ekosystemie mamy do czynienia z jednokierunkowym przepływem energii. Energia ta rozprasza sie w postaci ciepła w kolejnych poziomach traficznych (odzywczych) . energia musi być ciągle uzupełniana w przeciwieństwie do materi która stale krąży w ekosystemie.

populacja.
populacja wszystkich gatunków roślin i zwierząt występujące na określonym obszerze tworza biocenoze. mozemy ja również określic jako wspólnote życiową wielu gatunków. zarówno rośliny jak i zwierzęta tworzące biocenoze są rozmieszczane w niej sposób uporządkowany. kazdy gatunek ma swoje określone miejsce zarówno w rozumieni przestrzeni jak i łańcucha wzajemnych powiązań.takie rozumienie miejsca gatunku w biocenozie określane jest jako nisza ekologiczna.

Dioksyny to olbrzymia grupa obcych środowisku substancji chemicznych (ksenobiotyków), dostających się do niego wskutek działalności produkcyjnej człowieka lub z odpadami środowiskowymi.Dioksyny i ich pochodne stanowią istotne, do tej pory niedoceniane, zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, przyczyniając się do powstawania wielu patologii, w tym chorób nowotworowych, wad płodu czy zmian genetycznych.zatrucia mogą być również wywoływane spożyciem zanieczyszczonego pokarmu, trujących roślin lub grzybów, leków, środków czystości oraz alkoholu.

czynniki chorób zakaźnych i sposoby zakażeń.

Czynniki biologiczne, które mogą stanowić zagrożenie dla człowieka to żywe organizmy,
substancje wytwarzane przez te organizmy lub części organizmów żywych, z którymi człowiek
może się zetknąć w procesie pracy.Głównymi grupami czynników biologicznych są:
- wirusy
-stawonogi
-bakterie
-grzyby
-pierwotniaki
-robaki pasożytnicze