Proszę odpowiedzcie mi na te pytania :
1.Kto to jest wolontariusz i jakimi cechami powinna charakteryzować się ta osoba?
2.Co to jest stowarzyszenie? Wymień 3 znane Ci stowarzyszenia.
3.Co to jest fundacja? Wymień 3 znane Ci fundacje.
4.Wymień i opisz krótko funkcje partii politycznych.
5.Wymień podział partii politycznych ze względu na różne okolicza ideowe.
6.Rozszyfruj : PSL
7.Co to są związki zawodowe i czym się zajmują?
8.Wymień typy kultury politycznej i krótko je scharakteryzuj.
9.Podaj warunki jakie należy spełnić aby móc założyć partie polityczną.


Kto nie będzie znał wszystkich odpowiedzi proszę o część...

Z Góry Dziękuje ;*;*

Pierwszy dostaje naj .!

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-13T12:42:53+02:00
1.Wolontariusz to taki człowiek, który pomaga innym, biednym, tym którzy potrzebują pomocy i są w potrzebie. Wyjeżdża na misje za granice do krajów potrzebujących właśnie wolontariuszy, aby uczyli w szkołach w jakichś biednych wioskach. Wolontariusz powinien się cechować tym że najważniejsze jest zdrowie innych i że najważniejsi są oni, a dopiero na drugim miejscu jesteśmy my sami. Powinniśmy brać przykład z polskiej wolontariuszki Ani Muchy, bo ona jest właśnie takim ideałem.
2.stowarzyszenie to grupa osób które mają wspólne zainteresowania
Na terenie kraju :
Stowarzyszenia :
- Stowarzyszenia Pomocy Bezdomnym,
- Polskie Stowarzyszenie Filmu Naukowego,
- Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych
3.Fundacja jest organizacją pozarządową powoływaną dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych.
Fundacje :
- Fundacja Kultury Europejskiej,
- Fundacja Forda,
- Fundacja-Nagroda Nobla.
4.-Kształtowanie opinii
-Funkcja wyborcza
-Funkcja rządzenia
6. POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
7.Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych pracowników. Ustawa określająca zasady funkcjonowania organizacji związkowych dopuszcza możliwość prowadzenia przez nie działalności gospodarczej. Dochód z nich przeznaczony ma być na finansowanie zadań statutowych. Są w Polsce takie związki zawodowe i tacy związkowcy, którym lepiej niż reprezentowanie interesów pracowniczych idzie robienie interesów. Szczególnie jeśli lody kręcą z pracodawcą, z którym w normalnych warunkach powinni prowadzić negocjacje płacowe.

3 4 3
2010-04-13T12:52:42+02:00
1. Osoba, która pomaga bezinteresownie. Powinna być uprzejmaa i miła.
2.Prawna forma zrzeszania się obywateli, którzy mają wspólny cel.
Stowarzyszenia:
-Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
-Stowarzyszenie Księgowych W Polsce
-Stowarzyszenie Zachować Dla Przyszłości
-Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Zespołem Downa
-Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Regionu Ziemi
Przemyskiej
-Chełmskie Stowarzyszenie Budowlanych
-Stowarzyszenie MONAR
-Stowarzyszenie OPTA
-Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca
-Stowarzyszenie Obrońców Zwierzą
-Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
-Stowarzyszenie Filmowców Polskich
3.Fundacja jest organizacją pozarządową powoływaną dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych.
Fundacje:
-Nie jesteś samTVN
-WOŚP
-PAH
-Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży (Farma)
6.Polskie Stronnictwo Ludowe
7.Związek zawodowy - organizacja zrzeszająca pracowników mająca na celu ochronę ich interesów.
4 3 4