Ułóż pytania w odpowiedniej formie używając czasu Present Perfect Continuous/Simple (since or for)

np.I know Bob.(for five years)
- I have known Bob for five years.

1. Jack lives in Bolton.(since he was born)
- Jack...

2. Bill is unemployed.(since April)
- Bill...

3. Ann has a bad cold.(for the last few days)
_

4. I want to go to the moon. (since I was a child)
-

5. My brother is studying languages at university.(for two years)
-

6.My cousin is in the army. (since he was 17)
-

7. Tim and Jane are working in Sheffield.(since February)
-

8.They are waiting for us.(for half an hour)
-

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T21:42:00+02:00
To nie wiem czy układać pytania (jak w poleceniu) czy zdania oznajmujące (jak w przykładzie)? Układam w/g przykładu


1. Jack lives in Bolton.(since he was born)
- Jack has been living in Bolton since he was born.

2. Bill is unemployed.(since April)
- Bill has been unemployed since April.

3. Ann has a bad cold.(for the last few days)
_ Ann has had a bad cold for the last few days.

4. I want to go to the moon. (since I was a child)
- I have wanted to go to the moon since I was a child.

5. My brother is studying languages at university.(for two years)
- My brother has been studying languages at university for two years.

6.My cousin is in the army. (since he was 17)
- My cousin has been in the army since he was 17.

7. Tim and Jane are working in Sheffield.(since February)
- Tim and Jane have been working in Sheffield since February.

8.They are waiting for us.(for half an hour)
- They have been waitinf for us for an hour.

(pytania się tworzy przez inwersję, czyli wystarczy przesunąć HAVE/HAS na początek zdania, np.:
Has Jack been living in Bolton since he was born.)