Bardzo prosze o jak najszybsza odpowiedz daje naj najszybszemu a oto zadanie DANE ŚA WIELOMIANY
W(x)=3x3+4x+5
P(x)=-x3-3x2-6
Q(x)=-7x2+2x+1
wykonaj działania:
a)W(x)razyQ(x)=
b)[Q(x)]2razyP(x)=
c)2W(x)razyQ(x)-3P(x)=
poprosze o jak najszybsza odpowiedz

1

Odpowiedzi

2010-04-13T13:32:52+02:00
W(x)=3x3+4x+5
P(x)=-x3-3x2-6
Q(x)=-7x2+2x+1
wykonaj działania:
a)W(x)razyQ(x)=(3x3+4x+5)(-7x2+2x+1)=
-21x⁵+6x⁴+3x³-28x³+8x²+4x-35x²+10x+5=
-21x⁵+6x⁴-25x³-27x²+14x+5

b)[Q(x)]2razyP(x)=(-7x2+2x+1)²(-x3-3x2-6)=
(49x⁴+4x²+1-28x³-14x²+4x)(-x3-3x2-6)=
-49x⁷-147x⁶-294x⁴-4x⁵-12x⁴-24x²-x³-3x²-6+28x⁶+84x⁵+168x³+14x⁵+42x⁴+84x²-4x⁴-12x³-24x=
-49x⁷-119x⁶+94x⁵-268x⁴+155x³+57x³-24x-6

c)2W(x)razyQ(x)-3P(x)=2(3x3+4x+5)(-7x2+2x+1)-3(-x3-3x2-6)=
2(-21x⁵+6x⁴-25x³-27x²+14x+5)-3(-x3-3x2-6)=
-42x⁵+12x⁴-50x³-54x²+28x+10+3x3+9x2+18=
-42x⁵+12x⁴-47x³-45x²+28x+28