Dzwig podniósł betonową płyte o masie 1000kg na pewną wysokośc w czasie 10s. Moc dzwigu wynosi 25 000W
a)Oblicz pracę wykonaną przez dzwig w czasie podnoszenia płyty.
b) Ile wynosi energia potencjalna płyt po podniesieniu jej do góry??
c) Oblicz na jaka wysokośc została podniesiona płyta . Przyjmij g=10N/kg

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T14:38:23+02:00
M = 1000 kg
t = 10 s
P = 25000 W= 25000 J/s
g = 10 N/kg
s=h=?
c.
P= W/t
W = F *s
F = m*g
P = m*g*s/t
P*t = m*g*s
s = P*t / m*g
s = 25000 J/s *10 s / 1000 kg * 10 N/kg
s = h = 25 m
b.
Ep= m*g*h
Ep = 1000 kg*10 N/kg* 25 m
Ep = 250000 J = 250 kJ
a.
P = W/t
W = P*t
W = 25000 W*10 s = 250000 J = 250 kJ

można też zrobić łatwiej: II sposób
Ep = W z zasady zachowania energii, czyli zad.a., b. ok!
c. Ep = m*g*h
h = Ep/m*g
h = 250000 J/1000 kg *10 N/kg = 25 m


1 5 1