Paweł pomyślał sobie pewną liczbę. Następnie dodał do niej 5, otrzymaną sumę podzielił przez 3, a otrzymany iloraz pomnożył przez 4. Potem od ostatniego wyniku odjął 6. Gdy tę różnicę podzielił przez 7, otrzymał 2. Jaką liczbę pomyślał Paweł?

Proszę o pełne rozwiązanie.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T13:08:22+02:00
2*7=14
14+6=20
20/4=5
5*3=15
15-5=10
Paweł pomyślał o liczbie 10.
2010-04-13T13:08:51+02:00
[((x+5)/3)*4 - 6]/7 = 2 /*7
((x+5)/3)*4 - 6 = 14
((x+5)/3)*4 = 14 + 6 = 20 /:4
(x+5)/3 = 5 /*3
x+5 = 15
x = 10
  • Evv
  • Rozwiązujący
2010-04-13T13:12:05+02:00
Należy to zrobić 'od końca'
Otrzymał 2, więc:
((2*7+6):4)*3-5=((14+6):4)*3-5=(20:4)*3-5=5*3-5=15-5=10

Sprawdzamy:
(((10+5):3)*4-6):7=((15:3)*4-6):7=(5*4-6):7=(20-6):7=14:7=2