Oblicz. działania na liczbach wymiernych .
a)3całe i trzy piate × (-2 cale i dwie 9)


b) (-5 i jedna 3-a) ×( -6 ¾) c) 1¾ : 1 i dwie 5 -te =

d) 6⅔ : (-4 i cztery 9)=z2.

a)½+⅔ +piec szostych=

b)1½ + ⅓+ 2¾ =

c)(1½)² + (1¾)²=

d)piec 12 + piec 18-tych=
e) jedenascie 45-tych - dziewiec 30-tych=

f) 7 - (2½)²=

g) trzy 5-te +cztery 15 -te - dwie 25-te

h) piec 12-tych - dwie 15-te - trzy 10-te =

i) - (-1½)² -( - ½)³=

1

Odpowiedzi

2009-11-04T17:12:51+01:00
Z1.
a)3całe i trzy piąte × (-2 cale i dwie 9) = osiemnaście piątych razy minus dwadzieścia jedne dziewiątych = dwie piąte razy minus dwadzieścia jeden pierwszych = minus czterdzieści dwie piąte = minus osiem całych i dwie piąte.

b) (-5 i jedna 3-a) ×( -6 ¾) = minus szesnaście piątych razy minus dwadzieścia siedem czwartych = cztery razy dziewięć = 36.

c) 1¾ : 1 i dwie 5 -te =siedem czwartych podzielić na siedem piątych = siedem czwartych razy pięć siódmych = pięć czwartych = 1¼

d) 6⅔ : (-4 i cztery 9)= dwadzieścia trzecich razy minus dziewięć czterdziestych = dziewięć szóstych = 1½

z2.

a)½+⅔ +piec szóstych= trzy szóste plus cztery szóste plus pięć szóstych = dwanaście szóstych = 2.

b)1½ + ⅓+ 2¾ = trzy drugie plus ⅓ plus jedenaście czwartych = osiemnaście dwunastych plus cztery dwunaste plus trzydzieści trzy dwunaste = sześćdziesiąt dwunastych = 5.

c)(1½)² + (1¾)²= (trzy drugie)² plus (siedem czwartych)² = dziewięć czwartych plus czterdzieści dziewięć szesnastych = trzydzieści sześć szesnastych plus czterdzieści dziewięć szesnastych = osiemdziesiąt pięć szesnastych = 5 całych i pięć szesnastych.

d)piec 12 + piec 18-tych= piętnaście trzydziestych szóstych plus dziesięć trzydziestych szóstych = dwadzieścia pięć trzydziestych szóstych

e) jedenaście 45-tych - dziewięć 30-tych= dwadzieścia dwie dziewięćdziesiąte minus osiemnaście dziewięćdziesiątych = cztery dziewięćdziesiąte = dwie czterdzieste piąte

f) 7 - (2½)²=siedem minus (pięć drugich)² = siedem minus dwadzieścia pięć czwartych = dwadzieścia osiem czwartych minus dwadzieścia piec czwartych = ¾

g) trzy 5-te +cztery 15 -te - dwie 25-te = dziewięć piętnastych plus cztery piętnaste minus dwie dwudzieste piąte = trzynaście piętnastych - dwie dwudzieste piąte = 260 trzysetnych minus 24 trzysetne = 236 trzysetnych = 118 sto pięćdziesiatych


h) piec 12-tych - dwie 15-te - trzy 10-te = dwadzieścia piec sześćdziesiątych minus cztery sześćdziesiąte minus osiemnaście sześćdziesiątych = trzy sześćdziesiąte = jedna dwudziesta


i) - (-1½)² -( - ½)³= minus ( minus trzy drugie)² minus (minus jedna ósma) = minus dziewięć czwartych plus jedna ósma = minus osiemnaście ósmych plus jedna ósma = minus siedemnaście ósmych = minus 2 całe i jedna ósma


:)