1)Uzupełnij Text odpowiednimi wyrazami

Uwłaszczenie , czyli nadanie ................... ziemi przez nich użytkowanej na ...................... ,położyło kres gospodarce..................................... Od tego momentu mógł się rozwijać przemysł ,ponieważ każdy miał doczynienia z obrotem .................. W pierwszej połowie XIX w. najlepiej rozwiniętym gospodarczo rejonem ziem polskich był zabór ...............


2)
Przedstaw przyczyny wybuchu powstania listopadowego , uzupełnij zdania
1. Car przestał przestrzegać ............................................
2.Mimo wcześniejszych obietnic , car nie przyłączył pozostałych ziem zaboru rosyjskiego do ............................................
3. Tajna policja rosyjska wpadła na trop , i zaczełą prześladować ......................................
4.Mikołaj I chciał wysłać Wojsko polskie do ...................................
5. Polacy podjęli walke o odzyskanie..........................................


3) Odpowiedz na pytania związane z powstaniem listopadowym

1. Kto został 1 dyktatorem powstania listopadowego
2. W jaki sposób gen. józef chłopicki przyjął propozycje objęcia dowództwa.
3. Dlaczego polscy generałowie bardzo niechętnie stawiali na czele wojsk walczących z carem i nie wierzyli w zwycięstwo.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T14:13:29+02:00
1 Uwłaszczenie czyli nadanie chłopom ziemi przez nich użytkowanej na własność, położyło kres gospodarce państwowej.Od tego momentu mógł rozwijać sie przemysł ponieważ każdy miał do czynienia z obrotem pieniędzy.W pierwszej połowie XIX wieku najlepiej rozwiniętym gospodarczo rejonem ziem polskich był zabór pruski.
2. Car przestał przestrzegać konstytucji Królestwa Polskiego.
Mimo wcześniejszych obietnic, car nie przyłączył pozostałych ziem zaboru rosyjskiego do Królestwa Polskiego.
Tajna policja wpadła na trop i zaczęła prześladować działaczy organizacji niepodległościowych.
Mikołaj I chciał wysłać wojsko polskie do stłumienia powstania w Belgi.
Polacy podjeli walkę o odzyskanie niepodległości.
3. Kto został pierwszym dyktatorem powstania listopadowego?
Józef Chłopicki
W jaki sposób gen. Józef Chłopicki przyjął propozycję objęcia dowództwa?
Wściekł się, był zły, zdenerwowany, kloł po żołniersku, skopał Niemcewicza.
Dlaczego polscy generałowie bardzo niechętnie stawali na czele wojsk walczących z carem i nie wierzyli w zwycięstwo?
bali się cara,konsekfencji,mieli niezbyt dobre doświadczenia, byli słabi.
5 5 5