Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T14:59:41+02:00
Dane:
m = 0,015 kg
V₁ = 500 [m/s]
V₂ = 150 [m/s]
d = 30 cm = 0,3 m
Rozw.;
Praca podczas przebijania deski jest równa ubytkowi energii kinetycznej pocisku (część energii kinetycznej pocisku poszło na wykonanie pracy) czyli
W = ΔEk
W = Ek₁ - Ek₂
W = m×V₁²/2 - m×V₂²/2
W = m × (V₁²-V₂²) /2 =
= 0,015 kg [(500 [m/s])² - (150 [m/s])²] / 2 =1706,25J

W = F × d
F = W/d = 1706,25J/ 0,3 m = 5687,5 N
1 5 1