Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T13:57:19+02:00
Hol o wymiarach 6x4 m
Powierzchnia:
Ph= 6x4 = 24 [m x m = m²]

Wymiar płytki
Pp= 30 cm = 0,3 m

Powierzchnia płytki
0,3 x 0,3 = 0,09 [m x m = m² ]

Liczba sztuk
Lszt=Ph÷Pp

Lszt= 24 ÷ 0,09 = 266,(66) ≈ 267 [m² ÷ m² = - ]
Potrzeba przynajmniej 267 sztuk płytek