Odpowiedzi

2010-04-13T14:03:33+02:00

- zasada powszechności- oznacza zakaz stosowania cenzusów wyborczych.

- zasada równości- oznacza iż każdy wyborca dysponuje jednakową liczbą głosów, a więc każdy głos ma równą wagę i znaczenie.

- zasada bezpośredniości- oznacza, iż wyborcy głosują bezpośrednio na kandydatów, którzy w wyniku głosowania uzyskują mandat.

- zasada tajności- oznacza prawo do oddania głosu w sposób ukryty przed osobami trzecimi.

- zasada proporcjonalności- oznacza ze każda z partii zgłaszająca listy kandydatów otrzymuje mandaty w stosunku proporcjonalnym do liczby uzyskanych głosów.
6 3 6