Zad 1

W trapezie o polu 18cm^2 wysokość jest równa 3cm,a jedna z podstaw jest o 5 cm krótsza od drugiej podstawy.Oblicz długość podstaw tego trapezu.
Ma tu być np.x-długość krósza
x+5 długość dłuższa

zad 2

Czworokąt ABCD przedstawiony na rysunku obok jest kwadratem.Ustal,jaką długość powinien mieć odcinek a,aby pole trapezu ABCE było 2 razy większe od pola trójkąta AED.Dołanczam zdjęcie do tego zadania

2

Odpowiedzi

2010-04-13T14:11:48+02:00
P=18cm^2
h=3cm
y=x-5
x

p=(a+b)/2 * h
18= (x-5+x)/2 *3 / *2
36=(2x-5)*3 /:3
12= 2x-5 /+5
17=2x /:2
8,5=x
y= 3,5

sprawdzenie:
(8,5+3,5)/2 * 3 = 12/2 *3=6*3=18
Najlepsza Odpowiedź!
  • igu1
  • Początkujący
2010-04-13T14:19:07+02:00
P=18 cm²
h=3 cm
a=x-5
b=x

P=(a+b)*h/2

18cm²=((x-5)+x)*3cm/2 /*2
36cm²=((x-5)+x)*3cm /:3cm
12cm=x-5+x
12cm=2x-5
17cm=2x
x=8,5cm


a=x-5=8,5-5=3,5
b=8,5

spr.
P=(3,5cm+8,5cm)*3cm/2
P=36cm²/2
P=18cm²