Napisz jak odczytasz podane symbole i wzory chemiczne :
a) Al
b) 3Al
c) 2 O
d) O₂
e) 3Cl₂
f) 5N₂
g) 6H₂
h) 4Si

Podaj z ilu atomów i jakich pierwiaztków składaja sie podane cząsteczki

a) SO₃
b) Cl₂O 5
c)K₃PO₄
d)(NH₄)₂CO₃

1

Odpowiedzi

2010-04-13T14:07:00+02:00
Napisz jak odczytasz podane symbole i wzory chemiczne :
a) Al - atom glinu
b) 3Al- 3 atomy glinu
c) 2 O - 2 atomy tlenu
d) O₂ - cząsteczka tlenu
e) 3Cl₂ - 3 cząsteczki chloru
f) 5N₂ - 5 cząsteczek azotu
g) 6H₂ - 6 cząsteczek wodoru
h) 4Si - 4 atomy krzemu

Podaj z ilu atomów i jakich pierwiaztków składaja sie podane cząsteczki

a) SO₃ - 1 atom siarki i 3 atomy tlenu
b) Cl₂O 5 - 2 atomy chloru i 5 atomów tlenu
c)K₃PO₄ - 3 atomy potasu, 1 atom fosforu i 4 atomy tlenu
d)(NH₄)₂CO₃ -2 atomy azotu, 8 atomów wodoru, 1 atom węgla i 3 atomy tlenu
2 3 2