Scharekteryzuj nastepujace czastki pod wzgledem masy ładunku i miejsca a atomie


elektron
neutron
protonpodaj tresc reguły hundta i zastosuj ja przy rozpisywaniu konfikuracji elektronicznej atomów podanych pierwiastków system klatkowy

sodu
fosforu
argonuatom pierwiastka ma liczbe atomowa 13 a liczbe masowa 27.okresl
a)liczbe protonów
b)liczbe elektronów
c)liczbe neutronów
d)konfiguracje elektronowa
e)liczbe elektronów walencyjnych

1

Odpowiedzi

2009-11-04T16:11:36+01:00
Zad.1

elektron- ładunek ujemny (-)
neutron-ładunek obojetny (0)
proton- ładunek dodatni (+)

Neutrony i Protony wchodza w skład jadra atomowego, natomiast elektrony kraza wokół jądra.

zad.2

Raguła Hunda- Atom w stanie podstawowym ma jak najwieksza liczbe elektronów niesparowanych.
(reszta w zalaczniku)

zad.3

Al- glin

a)liczbe protonów- 13
b)liczbe elektronów- 13
c)liczbe neutronów- 14
d)konfiguracje elektronowa- 1s2 2s2 2p6 3 s2 3p1
e)liczbe elektronów walencyjnych- 3