Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T14:38:36+02:00
Nazwa Oświecenie
-nauczyc
-wykształcić
-uświadomić
Oświecenie jets to epoka rozumu zaczyna sie w latach 1730 1680 a konczy sie 1832
Barok___________________Oświecenie
przepych -----------------umiar
dysharmonia------------harmonia
niepokój----------------spokój
haos------------------- ład

Wydarzenia;
a) w Europie
-rządy Ludwików we Francji
-Kampania Napoleońska
-Caryca Katarzyna II w Rosji

b) w Polsce
-Stanisław August Poniatowski
1772-I rozbiór Polski
1788-1792- Sejm Wielki
1792-Targowica
1793 -II rozbiór Polski
1794-powstanie Kościuszkowskie
1795- III rozbiór Polski
1796-Legiony we Włoszech

4)Filozofia;
-racjonalizm- poznajemy świat przez rozum
-empiryzm- poznajemy świat przez doświadczenie
-sensualizm- poznawanie świata zmysłami
*Krytycyzm- poprzez Krytykę

5)Style
Klasycyzm- powrót do Antyku
Sensymentalizm- uczucia, natura
rokoko- pozostałość po baroku ogromny przepych

6)Bóg w Oświeceniu
Deizm- Bóg stworzył świat
Teizm-Bóg jest i pomaga nam
Ateizm- NIe ma Boga

7) twórcy epoki i ich dzieła

Wolter
Denis Diderot
Ignacy Krasicki- bajki
Franciszek Karpiński
Hug Kołotaj -------------- I dziennikarze
Stanisław Staszic --------I dziennikarze!
Boticculli

8) wydarzenia kulturalne w Polsce;
-Obiady Czwartkowe
-działalność rodu Czartoryskich (biblioteka)
-KEN komisja edukacji9 narodowej
-towarzysto do ksiąg Elementarnych
-Collegium Nobillium
- szkoła Rycerska

no to tyle:)
22 2 22