Bardzo proszę o udzielenie mi jak naj szybciej odp

Mam dzisiaj egzamin do bierzmowania ale nie mam podania bardzo proszę o przykładowe podanie do bierzmowania i udzielenia mi odp jak ma na imię i na nazwisko biskup mojej parafii św. krzyża.. BARZO PROSZĘ!

1

Odpowiedzi

2010-04-13T14:26:19+02:00
Imię i Nazwisko___________________________ Miejscowość, data
Adres
Telefon kontaktowy

____Podanie o przyjęcie do grona kandydatów do bierzmowania


[akapit] Ja .... włączona do wspólnoty Kościoła przez sakrament chrztu świętego pragnę stać się dojrzałą i odpowiedzialną za życie, które otrzymałam od Boga.
[akapit] Oświadczam, że dobrze przygotowuję się do przyjęcia sakramentu bierzmowania poprzez modlitwę, udział w niedzielnej Mszy Świętej, spowiedź oraz spotkania przygotowawcze w grupie z animatorem.
[akapit] Za świętego patrona biorę sobie ....
[akapit] Na mojego świadka wybrałam ............. zamieszkałego/ą ................ Jest on/ona katolikiem bierzmowanym i prowadzi życie zgodne z wiarą.
[akapit] Przez przyjęcie sakramentu bierzmowania pragnę stać się dojrzałą w wyznawaniu wiary, rozwijać ją i według niej żyć.
____________________________________ Z wyrazami szacunku
______________________________________ ......................