1. Na podstawie mapy w podręczniku lub atlasie napisz, pod jakimi zaborami znajdowały się Wielkopolska, Mazowsze, Pomorze, Galicja(Małopolska Południowa) i do kogo należał śląsk. Odpowiedz na pytania.

A. W jakich rejonach nastąpiło uprzemysłowienie ?
B. Gdzie najlepiej rozwinęła się gospodarka rolna ?
C. W którym zaborze Polacy w grugiej połowie XIX w. mieli najwięcej swobód narodowych ?
(tutaj wpiszcie który zabór)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T15:12:38+02:00
Wielkopolska- pruski
Mazowsze- rosyjski
pomorze- pruski
Galicja-austriacki
Śląsk- austriacki

a-rosyjski
b-pruski
c-austriacki
49 4 49