Odpowiedzi

2010-04-13T14:39:43+02:00
Najważniejsze wydarzenia z życia Marcin Borowicza to brał korepetycje u nauczyciela Majewskiego . Uczył się w szkole w Owczarach .Egzamin do szkoły w Klerykowie . Zamieszkanie jego u starej Przepióreczki. Ważnym wydarzeniem była także śmierć jego mamy oraz oddanie religijne. Również czytanie zakazanych utworów . Zmiana Marcina po recytacji wiersza pt. ,, Reduty Ordona " . Wielka miłość do Biruty i zemsta na panu Majewskim . Egzamin maturalny i rozpacz po wyjeździe Biruty , a także wsparcie kolegi Radka .
2010-04-13T14:42:11+02:00
Najważniejsze wydarzenia z życia Marcina Boroicza z ,,Syzyfowych Prac":
-oddanie Marcinka do szkoły Elementarnej w Owczarach
-przedwczesna śmierć matki
-nauka w Gimnazjum w Klerykowie
-zmagania z rusyfikacją i wynaradawianiem
-miłość platoniczna Marcina Borowicza do Anny Stogowskiej ,,Biruty"
spotkania na górce u Gontali
-przyjaźń z Jędrzejem Radkiem
-przemiana z chłopca podatnego rusyfikacji i wynaradawianiu w gorliwego patriote(podczas recytacji ,,Reduty Ordona" przez Bernarda Zygiera